سؤالات متداول

بعداز انتخاب ۲۰ طرح، برای ۲۰ شرکت کننده منتخب، دعوت نامه رسمی حضور در کمپ ارسال و مراحل پذیرش آنها انجام می شود. برگزیدگان باید در این مرحله هم تیمی های خود را معرفی کنند و بعد از پرداخت هزینه آنها، ورود به این کمپ ۶ هفته ای تایید می گردد.

این کمپ از ۱۹ مرداد شروع می شود و تا ۲۸ شهریور ماه ادامه دارد، مکان برگزاری کلاس ها و برنامه های آموزشی این کمپ در مجتمع دکتر شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد واقع در سه راه ادبیات می باشد و به مدت ۶ هفته طبق زمان بندی های از پیش تعیین شده برنامه های کمپ اجرایی می‌گردد.

با ارسال طرح ها، تیم داوری به بررسی و امتیازدهی طرح های ارسالی می پردازد و بر اساس امتیاز اخذ شده از داوران، طرح ها رتبه بندی می شوند و این رتبه ها برای کاربران به صورت لحظه ای قابل مشاهده می باشد. با داوری هر طرح و قرار گرفتن آن در سایت رتبه ها تغییر خواهد کرد و در نهایت در روز ۱۸ مرداد ماه، ۲۰ طرحی که بیشترین امتیاز را اخذ کرده باشند به کمپ توانمندسازی جابزلند دعوت می شوند.

نه نیازی به حضور تمام وقت شما در این کمپ نیست؛ ما با درک شرایط شما و برای حضور موثرترتان، برنامه های کمپ را عصرها و ۴ روز در هفته برنامه ریزی کردیم تا شما علاوه بر حضور در کمپ به فعالیت های دیگر خود نیز بپردازید. اما برای اینکه بیشترین سود را از حضور در این کمپ ببرید؛ با برنامه ریزی هایی از پیش انجام شده، در یکی از شبکه های اجتماعی گروه هایی را برای تعامل تمام وقت شما با منتورها و مشاورین حوزه کسب و کار ایجاد می کنیم تا مسائل و مشکلات خود را هر زمان مطرح کنید و پاسخ سوالات تان را دریافت کنید.

بله! از آنجایی که ما همیشه به کار گروهی و تجمیع استعدادها معتقد هستیم و با توجه به این که هرکسب و کاری برای رشد و توسعه خود نیازمند کار تیمی است، در این طرح نیز برای حضور موثر تر و موفق تر باید هم تیمی داشته باشید. که این هم تیمی ها می توانند اعضای خانواده شما نیز باشند.

تعداد اعضای تیم ها باید حداقل ۲ و حداکثر سه نفر باشد.

در این کمپ به مدت ۶ هفته بر روی طرح خود کار می کنید، و آن را توسعه می دهید و تا مرحله آماده سازی نمونه اولیه پیش می برید و آماده ورود به بازار و راه اندازی کسب و کار خود می شوید.
در رویداد MVP SHOW نیز نمونه اولیه محصول یا خدمت خود را در معرض نمایش مردم و مخاطبین قرار می‌دهید و بازخوردهای آنها را نسبت به محصول/ خدمت خود ارزیابی می کنید. در نهایت و در پایان کمپ نیز در مقابل داور ها و اساتید حوزه کسب و کار، طرح خود را برای حضور در بین ۵ تیم برتر وجذب سرمایه از سرمایه گذاران ارائه می دهید.

اگر طرح شما جز ۲۰ طرح منتخب برای ورود به کمپ توانمندسازی نباشه ممکنه امکان حضور در این کمپ رو پیدا نکنین اما منتظر باشین بزودی برای شما پیشنهادهای ویژه ای داریم.

این کلمه ریشه ای یونانی دارد و به فردی گفته می شود که به طرف مقابل خود (منتی / Mentee)، تجربیات و آموخته هایش را انتقال می دهد.
در واقع “منتور دانش و تخصص خود را به کمک مشاوره به افرادی که تجربه کمتری در آن حوزه دارند ارائه می دهد و به آن ها کمک می کند تا در زمینه کاری خود انتخاب های بهتری انجام دهند و بیشتر از قبل به هدف خود نزدیک شده و آن را توسعه بخشند”.
منتور در نقش رئیس ظاهر نمی شود و دستور نمی دهد. وی با گفت و گو و طرح پرسش و پاسخ و صحبت از تجرییات و دانش خود در آن زمینه، راهنمایی می کند و دید وی را در آن موضوع گسترش می دهد . می توان گفت مهم‌ترین وظیفه‌ای که یک منتور دارا است، هدایت کردن در جهت و مسیر درست می‌باشد.

با حضور در این کمپ، به مدت ۶ هفته فضای آموزشی جهت انجام فعالیت های تیمی، همراهی تمام وقت منتورها و مشاورین حوزه کسب و کار، ۶ جلسه آموزشی تخصصی، دوره ها و آزمون های روانشناختی کارآفرینانه، حضور در MVP SHOW و همایش بزرگ ارائه به سرمایه گذار (Demo Day) را دریافت می کنید.

سؤالات متداول

این کمپ از ۶ مهر شروع می شود و تا ۱۳ آبان ماه ادامه دارد، مکان برگزاری کلاس ها و برنامه های آموزشی این کمپ در مجتمع دکتر شریعتی جهاد دانشگاهی مشهد واقع در سه راه ادبیات می باشد و به مدت ۶ هفته طبق زمان بندی های از پیش تعیین شده برنامه های کمپ اجرایی می‌گردد.

بله! از آنجایی که ما همیشه به کار گروهی و تجمیع استعدادها معتقد هستیم و با توجه به این که هرکسب و کاری برای رشد و توسعه خود نیازمند کار تیمی است، در این طرح نیز برای حضور موثرتر و موفق تر باید هم تیمی داشته باشید. که این هم تیمی ها می توانند اعضای خانواده شما نیز باشند.

تعداد اعضای تیم ها باید حداقل ۲ و حداکثر ۳ نفر باشد.

با ارسال طرح ها، تیم داوری به بررسی و امتیازدهی طرح های ارسالی می پردازد و بر اساس امتیاز اخذ شده از داوران، طرح ها رتبه بندی می شوند و این رتبه ها برای کاربران به صورت لحظه ای قابل مشاهده می باشد. با داوری هر طرح و قرار گرفتن آن در سایت، رتبه ها تغییر خواهد کرد و در نهایت در روز ۴ مهر ماه، ۲۰ طرحی که بیشترین امتیاز را اخذ کرده باشند به کمپ توانمندسازی جابزلند دعوت می شوند.

بعداز انتخاب ۲۰ طرح، برای ۲۰ شرکت کننده منتخب، دعوت نامه رسمی حضور در کمپ ارسال و مراحل پذیرش آنها انجام می شود. برگزیدگان باید در این مرحله هم تیمی های خود را معرفی کنند و بعد از پرداخت هزینه آنها، ورود به این کمپ ۶ هفته ای تایید می گردد.

نه نیازی به حضور تمام وقت شما در این کمپ نیست؛ ما با درک شرایط شما و برای حضور موثرترتان، برنامه های کمپ را عصرها و ۴ روز در هفته برنامه ریزی کردیم تا شما علاوه بر حضور در کمپ به فعالیت های دیگر خود نیز بپردازید. اما برای اینکه بیشترین سود را از حضور در این کمپ ببرید؛ با برنامه ریزی هایی از پیش انجام شده، در یکی از شبکه های اجتماعی گروه هایی را برای تعامل تمام وقت شما با منتورها و مشاورین حوزه کسب و کار ایجاد می کنیم تا مسائل و مشکلات خود را هر زمان مطرح کنید و پاسخ سوالات تان را دریافت کنید.

در این کمپ به مدت ۶ هفته بر روی طرح خود کار می کنید، و آن را توسعه می دهید و تا مرحله آماده سازی نمونه اولیه پیش می برید و آماده ورود به بازار و راه اندازی کسب و کار خود می شوید.
در رویداد MVP SHOW نیز نمونه اولیه محصول یا خدمت خود را در معرض نمایش مردم و مخاطبین قرار می‌دهید و بازخوردهای آنها را نسبت به محصول/ خدمت خود ارزیابی می کنید. در نهایت و در پایان کمپ نیز در مقابل داور ها و اساتید حوزه کسب و کار، طرح خود را برای حضور در بین ۵ تیم برتر وجذب سرمایه از سرمایه گذاران ارائه می دهید.

با حضور در این کمپ، به مدت ۶ هفته فضای آموزشی جهت انجام فعالیت های تیمی، همراهی تمام وقت منتورها و مشاورین حوزه کسب و کار، ۶ جلسه آموزشی تخصصی، دوره ها و آزمون های روانشناختی کارآفرینانه، حضور در MVP SHOW و همایش بزرگ ارائه به سرمایه گذار (Demo Day) را دریافت می کنید.

اگر طرح شما جز ۲۰ طرح منتخب برای ورود به کمپ توانمندسازی نباشد، ممکن است امکان حضور در این کمپ را پیدا نکنید اما منتظر باشید بزودی برای شما پیشنهادهای ویژه ای داریم.

این کلمه ریشه ای یونانی دارد و به فردی گفته می شود که به طرف مقابل خود (منتی / Mentee)، تجربیات و آموخته هایش را انتقال می دهد.
در واقع “منتور دانش و تخصص خود را به کمک مشاوره به افرادی که تجربه کمتری در آن حوزه دارند ارائه می دهد و به آن ها کمک می کند تا در زمینه کاری خود انتخاب های بهتری انجام دهند و بیشتر از قبل به هدف خود نزدیک شده و آن را توسعه بخشند”.
منتور در نقش رئیس ظاهر نمی شود و دستور نمی دهد. وی با گفت و گو و طرح پرسش و پاسخ و صحبت از تجرییات و دانش خود در آن زمینه، راهنمایی می کند و دید وی را در آن موضوع گسترش می دهد . می توان گفت مهم‌ترین وظیفه‌ای که یک منتور دارا است، هدایت کردن در جهت و مسیر درست می‌باشد.

ثبت نام

در راستای حمایت های مادی و معنوی کارآفرینان برتر این رویداد، پنج طرح برتر کمپ توانمندسازی جابزلند در مرکز رشد فناوری های نوین سلامت مستقر خواهند شد.

مراکز رشد:
مراکز رشد یا انکوباتورها، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند و به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس شده اند؛ و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند. 
این مراکز، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شوند. و تحت نظارت و مدیریت متخصصان حرفه‌ای هستند، که با ایجاد انعطاف‌پذیری‌های بیشتر فضای کسب و کار را برای تازه‌ واردان این عرصه تسهیل می‌کنند.
 
اهداف عمده انکوباتورها را می‌توان چنین دسته‌بندی نمود:
در کنار این اهداف، انکوباتورها اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند: رشد اقتصادی منطقه، تنوع اقتصاد و سرمایه‌گذاران، کمک به زنان، مهاجران یا اقلیت‌ها.
همچنین مراکز رشد، خدمات متعددی را به شرکت‌های پذیرفته شده ارائه می‌دهند.
 
این خدمات را می‌توان بدین ترتیب برشمرد:
×